Privacyverklaring
  A.	Verantwoordelijke voor de dataverwerking 
  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website onder de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) is:
  
  item Industrietechnik GmbH
  Friedenstraße 107-109
  42699 Solingen
  Tel.: +49 / 212 / 65 80 -300
  Web: www.item24.de
  E-Mail: infods@item24.com
  
  Onze functionaris voor privacyzaken:
  de heer Thorsten Krebs * E-email: datenschutz@item24.com
  Met deze privacyverklaring informeren wij u over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna in het kort "gegevens" of "data"). 
  B.	Dataverwerking 
  In het kader van de exploitatie van onze website verwerken wij gegevens. De verwerking van gegevens omvat ook gegevens die u zelf aan ons openbaart en doorgeeft.
  Op de dataverzending naar de VS is een aangemetenheidsbesluit van de EU-commissie, het EU-US Privacy Shield, van kracht. Daarin heeft de commissie bevestigd dat de garanties voor de verzending van gegevens naar de VS op basis van het EU-US Privacy Shield in overeenstemming zijn met de normen voor de privacybescherming in de EU. Voor zover wij gegevens naar de VS verzenden, hebben wij de deelname van onze dienstverleners aan het EU-US Privacy Shield aangegeven.
  De in individuele gevallen betroffen gegevens, verwerkingsdoeleinden, wettelijke basis, ontvangers en verzendingen naar derde landen zijn in de navolgende opstelling vermeld:
  a)	Logbestand
  Wij registreren uw bezoek aan onze websites in logbestanden. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: de naam van de opgeroepen website, de datum en tijd van de oproep, de overgedragen hoeveelheid data, het browsertype en de versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de voorafgaand bezochte website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de website te garanderen. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke basis van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f) AGV. Het logbestand wordt na afloop van zeven dagen gewist, tenzij het nodig is voor de opheldering of bewijsvoering bij concrete inbreuken op toepasselijke wet- en regelgevingen die binnen de bewaartermijn aan het licht zijn gekomen. 
  b)	Hosting
  In het kader van de hosting worden alle in verband met de exploitatie van deze website te verwerken gegevens opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de exploitatie van de website mogelijk te maken. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke basis van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f) AGV. Om ons online-aanbod beschikbaar te stellen, maken wij gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders waaraan wij de bovengenoemde gegevens doorgeven.
  c)	Contactopname
  Voor zover u met ons contact opneemt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens en verdere gegevens voor zover door u aangegeven) en uw bericht uitsluitend verwerkt ten behoeve van de verwerking en afhandeling van uw aanvraag. Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de afhandeling van uw aanvraag op basis van Art. 6 lid 1 b) AVG of van Art. 6 lid 1 f) AVG.
  d)	Nieuwsbrief 
  Om u regelmatig informatie over ons bedrijf en ons aanbod te kunnen sturen, bieden wij u de toezending van een nieuwsbrief aan. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij de door u ingevoerde gegevens (e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte informatie). 
  De toezending van de nieuwsbrief na inschrijving daarvoor vindt plaats op basis van uw toestemmingsverlening volgens Art. 6 lid 1 a) AGV. 
  De aanmelding voor de nieuwsbrief verloopt via de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Om misbruik te verhinderen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail waarin wij u vragen uw aanmelding te bevestigen. Om het aanmeldingsproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen, wordt uw aanmelding geregistreerd. Dit betreft onder andere de opslag van het tijdstip van aanmelding en van bevestiging alsmede uw IP-adres. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een dienstverlener waaraan wij de bovengenoemde gegevens moeten doorgeven.
  De gegevens worden daarbij ook naar de servers van dienstverleners in Canada verzonden. De handhaving en waarborging van een aangemeten privacybeschermingsniveau door Canada werd door de EU-commissie vastgesteld in een aangemetenheidsbesluit.
  e)	Klantaccounts
  Wanneer u een klantaccount aanmaakt, verleent u daarmee tevens uw toestemming dat uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankrelatie), uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) en andere vrijwillig opgegeven informatie wordt opgeslagen. Wij kunnen u daardoor als klant identificeren en u heeft de mogelijkheid om uw bestellingen te beheren. Uw gegevens worden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 a) AVG verwerkt. Voor de afhandeling van uw registratie maken wij gebruik van dienstverleners in Canada, die wij de genoemde gegevens toesturen. Canada beschikt over een aangemeten niveau van privacybescherming, hetgeen bevestigd is in een aangemetenheidsbesluit van de Europese Commissie.
  f)	Aankoopafhandeling
  Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van de koopovereenkomst. De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 b) AVG.
  Wij verzenden uw adresgegevens naar het bedrijf dat voor ons het vervoer en de aflevering verzorgt. Voor zover dit voor de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, geven wij bovendien uw e-mailadres of uw telefoonnummer door aan de vervoerder voor de afstemming van een leverdatum en -tijd (vooraanmelding).
  Wij geven uw transactiegegevens (naam, datum van de bestelling, betaalwijze, verzend- en/of afleverdatum, bedrag en betalingsontvanger, evt. bankgegevens of creditcardgegevens) door aan de voor de afhandeling van de betaling ingeschakelde betalingsdienstverlener.
  
  g)	Websiteanalyse en marketing
  Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies. Daarbij gaat het om korte datapakketten die op uw eindapparaat opgeslagen en met andere aanbieders uitgewisseld worden. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het sluiten van uw browser meteen gewist (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat en maken het mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). 
  U kunt alle op uw eindapparaat opgeslagen cookies verwijderen en de gangbare browsers zo instellen dat de opslag van cookies wordt verhinderd. 
  In dat geval moet u mogelijkerwijze enkele instellingen bij elk bezoek aan deze website opnieuw verrichten en met u er rekening meer houden dat bepaalde functies niet of niet volledig beschikbaar zijn.
  Wij gebruiken cookies in verband met de navolgende functionaliteiten:
  aa)	Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS. Google gebruikt daarbij bepaalde cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik samenhangende diensten te verlenen. De op die manier ontvangen gegevens verwerken wij op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG. Uw IP-adres wordt door Google in geen enkel geval aan andere gegevens van Google gekoppeld. 
  Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics gebruikt met de uitbreiding "anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort vóór verzending naar een server in de VS. Daardoor is het in de regel uitgesloten dat de opgeslagen gegevens direct herleid kunnen worden tot een specifieke persoon. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
  U kunt op elk gewenste moment bezwaar maken tegen de verzameling van gegevens met werking voor de toekomst door de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics onder
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te gebruiken.
  Google is gecertificeerd onder: 
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  Neem eveneens de aanwijzingen over het gebruik van data door Google in het Google-Partner-Netwerk in acht onder:
  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
  Verdere informatie over de privacybescherming vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
  
  bb)	Eloqua
  
  Wij gebruiken op onze website bij de registratie/aanmelding en bij de verzending van e-mail gebruik van de analysedienst Eloqua van de Oracle Corporation, Redwood City, CA, VS ("Eloqua"). Eloqua maakt het mogelijk om het gebruik van onze website te analyseren en deze te verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verzonden, maken gebruik van tracking-technologieën. Dit stelt ons in staat om uw e-mail-leesgedrag te volgen en bijv. vast te stellen of de e-mails worden geopend en welke links u aanklikt. Om deze dienst te verlenen, zet Eloqua permanente cookies in. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. De door het cookies van onze website verzamelde informatie is alleen voor ons zichtbaar en wordt niet gedeeld met Oracle of met andere gebruikers van het Eloqua-systeem. De beschreven dataverwerking vindt plaats op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG.
  U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen verdere dataverzameling in de toekomst door de volgende link te gebruiken: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.
  Verdere informatie over de privacybescherming bij Eloqua vindt u onder: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html. 
  h)	Integratie van externe content 
  Wij gebruiken externe dynamische content om de weergave en het aanbod van onze website te optimaliseren. Bij het bezoek aan de website wordt met API automatisch een aanvraag aan de server van de content provider gestuurd, waarbij bepaalde logdata (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden doorgegeven. De dynamische content wordt vervolgens naar onder website gestuurd en daar weergegeven. 
  Wij gebruiken externe content in verband met de navolgende functionaliteiten:
  Integratie van YouTube-video's
  Wij hebben op onze website video's van het portaal YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") geïntegreerd. Bij het afspelen van de video's worden logdata naar de server van YouTube in de VS verzonden. Deze verwerking vindt plaats op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG.
  
  YouTube is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  Verdere informatie onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
  
  i)	Verdere functies van onze website 
  Wij maken gebruik van agenturen om marketingcampagnes voor ons uit te voeren waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Om gesloten overeenkomsten uit te voeren worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is.
  C.	Duur van de dataopslag
  Wij slaan persoonsgegevens slechts op zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of tot een door u verleende toestemming door u wordt herroepen. Voor zover wettelijke bewaartermijnen in acht genomen moeten worden, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen, ongeacht de verwerkingsdoeleinden.
  D.	Uw rechten als betroffen persoon
  a)	Informatieverstrekking 
  Op verzoek wordt u op elk gewenste moment kosteloos geïnformeerd over alle persoonsgegevens die wij over u opgeslagen hebben.
  b)	Correctie, verwijdering, inperking van de verwerking (blokkering), bezwaar 
  Mocht u het niet meer eens zijn met de opslag van uw persoonsgegevens of mochten die niet meer correct zijn, dan zullen wij uw gegevens in reactie op uw aanwijzingen verwijderen of blokkeren of de noodzakelijke correcties verrichten (voor zover dit onder het toepasselijke recht mogelijk is). Hetzelfde geldt, wanneer wij de gegevens in de toekomst nog slechts in beperkte maten mogen verwerken.
  c)	Overdraagbaarheid van gegevens 
  Op verzoek stellen wij u uw gegevens ter beschikking in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar format, zodat u de gegevens op verzoek aan een andere verantwoordelijke kunt doorgeven.
  d)	Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie:
  (https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).
  e)	Herroeping van uw toestemming met werking voor de toekomst
  Verleende toestemmingen kunnen u op elk gewenst moment herroepen met werking voor de toekomst. Uw herroeping laat de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van de herroeping onverlet. 
  f)	Beperkingen
  De bovengenoemde rechten gelden niet voor gegevens waarbij wij niet in staat zijn de betroffen persoon te identificeren, bijv. omdat deze voor analysedoeleinden geanonimiseerd zijn. Informatieverstrekking, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht aan een andere bedrijf zijn evt. mogelijk met betrekking tot deze gegevens, wanneer u ons additionele informatie verstrekt die een identificatie voor ons mogelijk maakt
  g)	Uitoefening van uw rechten als betroffen persoon 
  Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, bij informatieaanvragen, correcties, blokkeringen, bezwaren of verwijdering van gegevens of bij een verzoek om de gegevens aan een ander bedrijf over te dragen, gelieve u contact op te nemen via datenschutz@item24.com.
  E.	Dataveiligheid
  Om de veiligheid van de naar ons verzonden gegevens te garanderen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U herkent op die manier gecodeerde verbindingen aan het prefix “https://“ in de paginalink in de adresregel van uw browser. Ongecodeerde pagina's zijn gemarkeerd met "http://". 
  Alle gegevens die u naar onze website stuurt - bijv. bij aanvragen of logins - kunnen door de SSL-versleuteling niet door derden worden gelezen.
  Voor het geval dat u via e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd kan worden. Inhoud van e-mails kan tijdens de verzending in principe blootgesteld zijn aan onwettig ingrepen door onbevoegde derden.